Conference Committee

GENERAL CHAIR

 

Linzhong Liu, Lanzhou Jiao Tong University, Gansu Province, China

PROGRAM COMMITTEE

Chairs

Xiande Zhao, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
Mitsuo Gen, Waseda University, Japan

Members

Tung-Shou Chen, National Taichung Institute of Technology
Wai Man Cheung, Chinese University of Hong Kong, Hong Kong
Augustine O. Esogbue, Georgia Institute of Technology, USA
Yaohuang Guo, Southwest Jiaotong University
 Heung-Suk Hwang, Dongeui University, Korea
Kakuzo Iwamura, Josai University, Japan
K. K. Lai, City University of Hong Kong, Hong Kong
R.S.M. Lau, Hong Kong University of Sciences and Technology, Hong Kong
Kwang Hyung Lee, KAIST, Korea
Eldon Y. Li, Cal Poly-San Luis Obispo, USA
Lei Li, Hosei University, Koganei, Tokyo, Japan
Baoding Liu, Tsinghua University, Beijing, China
Chi-Chun Lo, National Chiao-Tung University, Taiwan, China
Jie Lu, University of Technology, Sydney
M. B. NEACE, Mercer University Macon, USA
Hung T. Nguyen, New Mexico State University, USA
Pawel Radzikowski, Poland
Kaoping Song, Daqing Petroleum Institute, China
Jerry C. Wei, University of Notre Dame, USA
Jinxing Xie, Tsinghua University, Beijing, China
Jiuping Xu, Sichuan University, Chengdu, China
Zhongfu Zhang, North-west Normal University, China

ORGANIZING COMMITTEE

Chairs

Lei Li, Hosei University, Tokyo, Japan
Yinzhen Li,
Lanzhou JiaoTong University, Gansu, China

Members

Yandong Chu, Lanzhou Jiaotong University
Bingmou Cui, Lanzhou JiaoTong University, China
Zhirong Duan, Tsinghua University, Beijing, China
Hepu Deng, RMIT University, Australia
Ruichun He, Lanzhou JiaoTong University, Gansu, China
Xiaoxia Huang, University of Science and Technology Beijing, China
Xingqi Jiang, Asahikawa University, Japan
Ke Liu, Chinese Academy of Sciences, Beijing, China
Yian-Kui Liu, Hebei University, China
Mei Lu, Tsinghua University, Beijing, China
Guorui Miao, Northwest Power Construction Company, Xi'An, China
Jin Peng, Tsinghua University, China
Qiang Zhang, Beijing Institute of Technology, Beijing, China
Ruiqing Zhao, Tsinghua University, Beijing, China
Yuanguo Zhu, Nanjing University of Science and Technology, China